Преамбула

Дана публічна оферта (далі "Оферта"), в рамках та у розумінні ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України No 435-IV від 16 січня 2003 року, з усіма змінами та доповненнями (далі "Цивільного кодексу України"), є пропозицією (офертою) укласти публічний договір на надання послуг сервісу blink.so на умовах та відповідно до положень та норм цієї Оферти. Відповідно до положень ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови цієї Оферти однакові для всіх користувачів.

Пропозиція. Оферта

ФОП Газанфаров Руслан Афган огли – фізична особа підприємець за законодавством України, що називається надалі "Агент", місцезнаходження: 04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 31А, в особі керівника Газанфарова Руслана Афган огли, який діє на підставі Статуту, керуючись чинним законодавством України, зокрема, ст.ст. 633, 641-642 Цивільного кодексу України, справжнім пропонує (публічна оферта) необмеженому колу осіб та будь-якій фізичній особі та/або юридичній особі, разом надалі разом – "Сторони", а кожен окремо – "Сторона", укласти публічний договір на надання послуг сервісу blink.so на наступних умовах.

  1. Терміни та визначення

У цій Оферті терміни та визначення, за винятком термінів та визначень, зазначених у решті тексту цієї Оферти, використовуються та вживаються в наступному значенні:

Оферта – пропозиція Компанії укласти публічний договір на надання послуг сервісу blink.so на зазначених у цій Оферті умовах.

Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття Користувачем умов даної Оферти.

Банківський день – день, протягом якого банківські установи у місті Києві відкриті та здійснюють операції з роботи з клієнтами.

Договір – публічний договір, який укладають Сторони на підставі цієї Оферти.

Користувач – фізична або юридична особа, яка є зареєстрованим користувачем сервісу

Сайт – означає blink.so, додатки https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.blink https://apps.apple.com/au/app/blink-все-события-в-кармане/id1488645035?l=de та телеграм бот https://t.me/BlinkRegistrationBot

Додаток – означає додатки в AppStore (https://apps.apple.com/au/app/blink-все-события-в-кармане/id1488645035?l=de) та Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.blink) від blink.so.

Послуги – послуги з комплексної автоматизації, лідогенерації (залучення клієнтів), маркетингу, а також генерації продажів з використанням додатків для обміну безкоштовними повідомленнями ("месенджери"), що надаються Компанією через доступ до платформи blink, без надання дистрибутива;

Тарифний план – сукупність запропонованих параметрів Послуги із зазначенням можливого їх обсягу в рамках однієї Послуги за певний період, а також вартість таких параметрів залежно від обраного обсягу такої послуги.

Чекбокс – елемент графічного інтерфейсу додатку, зображений як прапорна кнопка, поля для позначки галочкою. Чекбокс дозволяє Користувачеві керувати вибраним параметром, змінюючи його стан з вимкненого на ввімкнене. У вимкненому стані чекбокс виглядає так - ☐. У включеному/прийнятому стані всередині чекбоксу відображається позначка✓(Галочка).

Персональні дані – має значення, визначене Законом України "Про захист персональних даних" No 2297-VI від 1 червня 2010 року

Контент – контент, сгенерований користувачем. Включає в себе події, реєстраційні форми, та квитки.

Суб'єкт персональних даних – має значення, визначене Законом України "Про захист персональних даних" No2297-VI від 1 червня 2010 року.

Згода суб'єкта персональних даних – має значення, визначене Законом України "Про захист персональних даних" No2297-VI від 1 червня 2010 року.